EMV

Eindhovense Modelbouwvereniging

Anno 1937

Genneper watermolen

door Richard Kriele

Oudste vermelding 1249 als schenking aan het klooster Postel, waarvan de rechten na 1648 werden geconfisceerd. In 1348 uitgegeven als erfpacht. Afgekocht in 1805. Oorspronkelijk dubbele graan- en oliemolen. Vanaf 1622 ook volmolen. Herbouwd in 1587, 1725, 1850 en 1963. Restauratie in 1989. [ANWB]Genneper watermolen anno 1998


situatieschets en het modelbegane grond en kap


voor en achter


links en rechts

Het rad heeft nu 32 schoepen. Op de tekening zijn er 24 getekend. In werkelijkheid waren er voor de restauratie 36. Toen was er ook een dak boven het rad.

naar boven »